Start  |  Mapa miejsc kościuszkowskich  |  Uniwersał połaniecki  |  Galeria  |  Kontakt  Dofinansowanie

       

5 - Staszów

     
 

Pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki w Staszowie powstał poprzez zaadaptowanie dawnej kolumny zwieńczonej krzyżem, wystawionej w 1864 r. w dowód wdzięczności carowi Aleksandrowi II za uwłaszczenie chłopów. W 1917 roku, w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, zmieniono jej przeznaczenie, a pomnik zyskał medalion z podobizną i stosowną treść: "Tadeuszowi Kościuszce, wielkiemu bohaterowi, obrońcy ludu polskiego, twórcy Uniwersału Połanieckiego w stuletnią rocznicę jego zgonu 1817-1917". W tym też czasie skuto oznaki polskiego poddaństwa, zostawiając jedynie słowa: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. W latach późniejszych na dwóch bocznych stronach pomnika dodano napisy poświęcone poległym w latach II wojny światowej i polskim męczennikom zmarłym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

 

 

    

     

 

 

   

Drogi Użytkowniku! Mapa jest projektem otwartym na Twoje uwagi i uzupełnienia.
Czekamy na zdjęcia i opisy innych miejsc kościuszkowskich w regionie sandomierskim.