Start  |  Mapa miejsc kościuszkowskich  |  Uniwersał połaniecki  |  Galeria  |  Kontakt  Dofinansowanie

       

7 - Połaniec

     
 

Kopiec Kościuszki w Połańcu, kopiec usypany w 1917 roku w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Odbywające się 15 października uroczystości rocznicowe w Połańcu zgromadziły tysięczne tłumy i przerodziły się w manifestację niepodległościową i religijną. Inicjatorami zorganizowania tej manifestacji i usypania kopca byli ks. proboszcz Antoni Kossakiewicz i kierownik szkoły w Połańcu, Eugeniusz Młudzik.Do tego celu wykorzystano naturalne piaszczyste wypiętrzenie wydmowe, które podwyższono i ukształtowano.

W miejscu kopca Tadeusz Kościuszko, 7 maja 1794, wydał w Połańcu uniwersał, w którym na podstawie konstytucyjnego zapisu o opiece państwa nad stanem chłopskim, zniósł poddaństwo osobiste. Uznał prawa chłopów do ziemi, zmniejszył ciężary pańszczyźniane oraz bronił chłopów przed samowolą dziedziców.

   

   

   

 

Uniwersał Połaniecki ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę
w obozie pod Połańcem 7 maja 1794 r.

Wydany drukiem w Warszawie przez Radę Najwyższą Narodową 30 maja 1794 r.

Fotografia oryginału z zasobu Archiwum Głównego
Akt Dawnych w Warszawie.

    

   

Drogi Użytkowniku! Mapa jest projektem otwartym na Twoje uwagi i uzupełnienia.
Czekamy na zdjęcia i opisy innych miejsc kościuszkowskich w regionie sandomierskim.